Shorteu i internetit

  1. Fitojne te drejten e pjesemarrjes ne shorte te gjithe perdoruesit e internetit qe jane aktive ne daten e hedhjes se shortit
  2. Pavaresisht nese abonenti eshte aktiv, atij do ti duhet te peraqitet prane zyres se shitjeve "All in One" shpk per te plotesuar bileten perkatese te pjesemarrjes ne short
  3. Ne cdo rast cmimi i fituar i shtohet kontrates ekzistuese duke zgjatur kohen e saj.
  4. Cmimi i pare eshte kontrate 1 vjecare me paketen Standart Download 6Mbps & Upload 1 Mbps.
  5. Cmimiet e tjera jane te barazvlefshme me kontraten ekzistuese qe ka abonenti fitues dhe se ne asnje rast nuk mund te jete me i ulet ose me i larte se paketa aktuale e sherbimit qe ka abonenti.
  6. Shorteu do te mbahet ne ambjentet e Bar "EL-ASADOR" ne daten 24/12/2015 ora 18:00.
  7. Pjesemarrja fizike ne diten e shortit nuk eshte e detyrueshme dhe ne asnje rast nuk perjashton fituesin nga cmimi.
  8. Ne momentin e plotesimit te formularit abonenti pranon kushtet e vendosura nga "All in One" shpk.

Gezuar Festat dhe nje vit te mbare.

Ne vleresojme mundesine qe na jepni tju sherbejme 

nga safi "ALL IN ONE" shpk.