Shorteu i Rimbushjes

 1. Fitojne te drejten e pjesemarrjes te gjithe klientet “ Vodafone” qe bejne rimbushje elektronike vetem prane dyqanit “All In one shpk “ngadt.01/11/2015  deri me dt.24/12/2015 ne shumen jo me te vogel se 1 000 leke.
 2. Fitojne te drejten e pjesemarrjes te gjithe klientet “ Telekom” qe bejne rimbushje elektronike vetem prane dyqanit “All In one shpk “ nga dt.01/11/2015 deri me dt.24/12/2015 ne shumen jo me te vogel se 1 000 leke.
 3. Fitojne te drejten e pjesemarrjes te gjithe klientet “ Eagle” qe bejne rimbushje elektronike vetem prane dyqanit “All In one shpk “ nga dt.01/11/2015deri me dt.24/12/2015 ne shumen jo me te vogel se 1 000 leke.
 4. Fitojne te drejten e pjesemarrjes te gjithe klientet “ Plus” qe bejne rimbushje elektronike vetem prane dyqanit “All In one shpk “ nga dt.01/11/2015 deri me dt.27/12/2013 ne shumen jo me te vogel se 1 000 leke
 5. Fitojne te drejten e pjesemarrjes te gjithe klientet qe bejne abonim ‘ Digit Alb”  vetem prane dyqanit “All In one shpk “ nga dt.01/11/2015 deri me dt.24/12/2015 per cdo lloje pakete.
 6. Fitojne te drejten e pjesemarrjes te gjithe klientet qe  marin sherbime te tjera nga “All in One service”  .
 7. Klientet qe  marin sherbime te tjera nga “All in One service”  jane te lire te zgjedhin nje nga shortet e mesiperme (vetem ne rast se jane abonete  me sherbim aktive te internetit mund te marin pjese ne shorteun e cmimit te madh.)
 8. Fitojne te drejten e pjesemarrjes te gjithe klientet qe paguajne faturat OSHEE  vetem prane dyqanit “All In one shpk “( internet ADSL 2 vetem ne ato zona ku eshte i mundur sherbimi me ADSL)  nga dt.01/11/2015 deri me dt.24/12/2015 per cdo lloje pakete.

 9. Ne te gjitha rastet klienti nuk regjistrohet automatikisht ne short por duhet te plotesoje bileten  prane zyres se shitjeve “All in One “ shpk
 10. Bileta ne te cilen jane vendosur dy ose me shume X eshte e pa vlefeshme 

 11. Shorteu do te mbahet ne ambjentet e  Bar “El-Asador “ ne dt.24/12/2015 ora 18 00.
 12. Pjesemarja fizike ne diten e shortit nuk eshte e detyrueshme dhe ne asnje rast nuk perjashton fituesin nga cmimi.
 13. All In One  Shpk  ju ftun te merni pjese ne diten e shorteut duke patur mundesine te zbulani supriza/dhurata si pjesemarres fizik ne diten e shorteut.

 14. Ne momentin e plotesimit te formularit abonenti pranon kushtet e vendosura nga “All in One “ shpk

                      ​Gezuar Festat dhe nje vit te mbare.

                Vleresojme mundesine dhe besimin qe ju na jepni duke na lejuar tju sherbejme.

                Nga stafi  “All in one” shpk